Thông báo về việc tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ cao cấp (Hạng I), Bác sĩ chính (Hạng II) và Dược sĩ chính (Hạng II)


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

12-04-2021

12-04-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ cao cấp (Hạng I), Bác sĩ chính (Hạng II) và Dược sĩ chính (Hạng II), xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.