Thông báo về việc tổ chức lớp bổ túc kiến thức cho các ngành gần, ngành khác trước khi dự thi tuyển sinh cao học năm 2024


SỐ HIỆU

1085/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

19-03-2024


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tổ chức lớp bổ túc kiến thức cho các ngành gần, ngành khác trước khi dự thi tuyển sinh cao học năm 2024, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.