Thông báo về việc thay đổi địa điểm bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Tấn Tài


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

28-06-2016

28-06-2016


          Trường Đại học Y Dược – ĐHH xin thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: TRẦN TẤN TÀI

          Chuyên ngành: Y tế công cộng

          Mã số: 62720301

          Với đề tài: "Thực trạng bệnh sâu răng và hiệu quả của giải pháp can thiệp cộng đồng của học sinh tại một số trường tiểu học ở Thừa Thiên Huế"

          Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2016 tại Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, Thành phố Huế thay cho số 04 Lê Lợi – Thành phố Huế do có sự thay đổi kế hoạch làm việc của Đại học Huế.

          Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc thay đổi địa điểm bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Tấn Tài, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.