Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ Lớp Đào tạo liên tục cấp chứng chỉ Ngôn ngữ trị liệu năm 2022


SỐ HIỆU

2154 TB-ĐHYD

THỜI GIAN

10-06-2022


Căn cứ Thông báo số 1890/TB-ĐHYD ngày 24/5/2022 của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế về việc Tuyển sinh lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ “Ngôn ngữ trị liệu” năm 2022, Nhà trường thông báo gia hạn thời gian thu nhận hồ sơ
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ Lớp Đào tạo liên tục cấp chứng chỉ Ngôn ngữ trị liệu năm 2022, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.