Thông báo về việc điều chỉnh chỉ tiêu thi tuyển bác sĩ nội trú năm 2022


SỐ HIỆU

4272/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

28-10-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc điều chỉnh chỉ tiêu thi tuyển bác sĩ nội trú năm 2022, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.