Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp Đại học huế


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

15-08-2022


Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Trần Nguyễn Ái Thanh. Ngành: Nội khoa Mã số: 9 72 01 07. Với đề tài: “NGHIÊN CỨU ĐÁP ỨNG XƠ HOÁ GAN Ở BỆNH NHÂN VIÊM GAN VIRUS C MẠN KIỂU GEN 1, 6 ĐIỀU TRỊ BẰNG SOFOSBUVIR PHỐI HỢP LEDIPASVIR”. Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 9 năm 2022 tại Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP. Huế. Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp Đại học huế, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.