Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Lê Viết Nguyên Sa


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

10-07-2023Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Lê Viết Nguyên Sa

Ngành: Sản Phụ khoa

Mã số: 9 72 01 05

Với đề tài:  ĐẶC ĐIỂM KIỂU HÌNH, NỘI TIẾT SINH SẢN, CHUYỂN HOÁ, TÁC ĐỘNG CỦA METFORMIN VÀ INOSITOL Ở PHỤ NỮ VÔ SINH CÓ HỘI CHỨNG BUỒNG TRỨNG ĐA NANG”.

Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 8 năm 2023 tại Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP. Huế.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Lê Viết Nguyên Sa, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.