Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Văng Kiến Được - Chuyên ngành: Nội khoa


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

31-03-2021

31-03-2021


Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: VĂNG KIẾN ĐƯỢC

Ngành: Nội khoa
Mã số: 9 72 01 07
Với đề tài:  “NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BẰNG KỸ THUẬT SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM TRÊN VẬN ĐỘNG VIÊN”.

Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2021 tại Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP. Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

 

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Văng Kiến Được - Chuyên ngành: Nội khoa, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.