Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Mạnh Linh - Chuyên ngành: Sản phụ khoa


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

04-09-2020

04-09-2020


Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Trần Mạnh Linh

Ngành: Sản Phụ khoa
Mã số: 9 72 01 05
Với đề tài:  “NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ SÀNG LỌC BỆNH LÝ TIỀN SẢN GIẬT – SẢN GIẬT BẰNG XÉT NGHIỆM PAPP-A, SIÊU ÂM DOPPLER ĐỘNG MẠCH TỬ CUNG VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG”.

Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 09 năm 2020 tại Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, TP. Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Mạnh Linh - Chuyên ngành: Sản phụ khoa, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.