Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Khánh Nga


SỐ HIỆU

TB-NCS

THỜI GIAN

05-06-2023


Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Trần Khánh Nga. Ngành: Sản Phụ khoa. Mã số: 9 72 07 05. Với đề tài: “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ VÀ MỐI LIÊN QUAN CỦA BỆNH VỚI ADIPONECTIN, LEPTIN HUYẾT THANH”. Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2023 tại Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP. Huế.
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Khánh Nga, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.