Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thành Công - Chuyên ngành: Nội tim mạch


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

07-03-2019

07-03-2019


Trường Đại học Y Dược – ĐHH tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Công

Chuyên ngành: Nội tim mạch
Mã số: 62 72 01 41
Với đề tài:  “NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ COPEPTIN HUYẾT THANH TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP”.

Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 03 năm 2019 tại Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, TP. Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thành Công - Chuyên ngành: Nội tim mạch, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.