Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Minh Tuấn - Chuyên ngành: Nội khoa


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

10-06-2020

10-06-2020


Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Tuấn

Ngành: Nội khoa
Mã số: 9 72 01 07
Với đề tài:  “NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ OSTEOPROTEGERIN, PARATHYROID HORMONE HUYẾT TƯƠNG, TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN LỌC MÁU CHU KỲ”.

Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 06 năm 2020 tại Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, TP. Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Minh Tuấn - Chuyên ngành: Nội khoa, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.