Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Minh Tâm - Chuyên ngành: Nội khoa


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

11-05-2020

11-05-2020


Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Tâm

Ngành: Nội khoa
Mã số: 9 72 01 07
Với đề tài:  “NỒNG ÐỘ HOMOCYSTEIN MÁU VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG HOMOCYSTEIN Ở NGƯỜI CAO TUỔI TĂNG HUYẾT ÁP”.

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 05 năm 2020 tại Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, TP. Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Minh Tâm - Chuyên ngành: Nội khoa, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.