Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Mạnh Hoan - Chuyên ngành: Sản phụ khoa


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

04-09-2020

04-09-2020


Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Mạnh Hoan

Ngành: Sản Phụ khoa
Mã số: 9 72 01 05
Với đề tài:  NGHIÊN CỨU DỊCH TỄ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN PHỤ NỮ NHIỄM HIV CÓ TRIỆU CHỨNG TRẦM CẢM SAU SINH”.

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 9 năm 2020 tại Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, TP. Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Mạnh Hoan - Chuyên ngành: Sản phụ khoa, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.