Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Hữu Vũ Quang - Chuyên ngành: Nội khoa


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

16-01-2021

16-01-2021


Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: NGUYỄN HỮU VŨ QUANG

Ngành: Nội khoa
Mã số: 9 72 01 07
Với đề tài:  “NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ FGF-23 HUYẾT THANH VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI MỘT SỐ RỐI LOẠN KHOÁNG XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN”.

Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 01 năm 2021 tại Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP. Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

 

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Hữu Vũ Quang - Chuyên ngành: Nội khoa, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.