Thông báo về hình thức thi tuyển bác sĩ nội trú năm 2024 tại Trường Đại học Y - Dược Huế


SỐ HIỆU

5250/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

04-12-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về hình thức thi tuyển bác sĩ nội trú năm 2024 tại Trường Đại học Y - Dược Huế, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.