Thông báo tuyển sinh đào tạo liên tục cấp chứng chỉ của Trường Đại học Y - Dược Huế năm 2021


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

09-04-2021

09-04-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh đào tạo liên tục cấp chứng chỉ của Trường Đại học Y - Dược Huế năm 2021, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.