Thông báo tuyển sinh đào tạo Định hướng chuyên khoa Trường Đại học Y Dược Huế năm học 2019-2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

29-01-2019

29-01-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh đào tạo Định hướng chuyên khoa Trường Đại học Y Dược Huế năm học 2019-2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.