Thông báo tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II - Trường Đại học Y Dược Huế năm 2019


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

17-01-2019

17-01-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II - Trường Đại học Y Dược Huế năm 2019, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.