Thông báo tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2016 - Đợt 2 của Trường Đại học Y Dược Huế


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

18-07-2016

20-07-2016


Trường Ðại học Y Dược Huế thông báo nội dung, kế hoạch tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2016 - đợt 2 như sau:

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2016 - Đợt 2 của Trường Đại học Y Dược Huế, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.