Thông báo tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II của Trường Đại học Y Dược Huế đợt 2 - 2019


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

22-07-2019

22-07-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II của Trường Đại học Y Dược Huế đợt 2 - 2019, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.