Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2023 (Đợt 2)


SỐ HIỆU

3366/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

04-08-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2023 (Đợt 2), xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.