Thông báo tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2016


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

16-06-2016

22-06-2016


Trường Đại học Y-Dược Huế xin thông báo nội dung, kế hoạch tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2016:

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2016, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.