Thông báo tổ chức ôn thi tuyển sinh chuyên khoa I, chuyên khoa II đợt 2 năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

22-09-2020

22-09-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức ôn thi tuyển sinh chuyên khoa I, chuyên khoa II đợt 2 năm 2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.