Thông báo thay đổi địa điểm bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Hoàng Trọng Ái Quốc


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

25-07-2017

25-07-2017


Trường Đại học Y Dược – ĐHH xin thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Hoàng Trọng Ái Quốc

Chuyên ngành: Nội thận – Tiết niệu
Mã số: 62 72 01 46
Với đề tài: " Nghiên cứu nồng độ asymmetric dimethylarginine huyết tương và liên quan với một số yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân bệnh thận mạn"

Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 07 năm 2017 tại Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, Thành phố Huế thay cho số 04 Lê Lợi – Thành phố Huế do có sự thay đổi kế hoạch làm việc của Đại học Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo thay đổi địa điểm bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Hoàng Trọng Ái Quốc, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.