Thông báo khóa đào tạo liên tục "Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm gan virus"


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

26-11-2020

30-11-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo khóa đào tạo liên tục "Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm gan virus", xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.