Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược năm 2021


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

07-04-2021

07-04-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược năm 2021, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.