Công nhận điểm chuẩn trúng tuyển trong kỳ tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2022 của Đại học Huế


SỐ HIỆU

27/QĐ-HĐTSSĐH

THỜI GIAN

28-11-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Công nhận điểm chuẩn trúng tuyển trong kỳ tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2022 của Đại học Huế, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.