Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược năm 2022 (dành cho thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng)


SỐ HIỆU

1007/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

28-03-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược năm 2022 (dành cho thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng), xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.