Thông báo về việc triển khai biên soạn chương trình chi tiết đào tạo đại học hệ liên thông theo hệ thống tín chỉ


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

06-03-2016

06-03-2016


Tải file đính kèm

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc triển khai biên soạn chương trình chi tiết đào tạo đại học hệ liên thông theo hệ thống tín chỉ, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.