Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp đại học hệ liên thông năm học 2019-2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

19-08-2020

19-08-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp đại học hệ liên thông năm học 2019-2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.