Thông báo về việc tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh liên thông năm 2020 dành cho đối tượng tốt nghiệp cao đẳng


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

10-08-2020

10-08-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh liên thông năm 2020 dành cho đối tượng tốt nghiệp cao đẳng, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.