Thông báo về việc hoãn tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

05-08-2020

05-08-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc hoãn tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược năm 2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.