Thông báo về việc gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2019 đối với đối tượng tốt nghiệp cao đẳng dự thi liên thông theo hình thức vừa làm vừa học


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

18-09-2019

18-09-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2019 đối với đối tượng tốt nghiệp cao đẳng dự thi liên thông theo hình thức vừa làm vừa học, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.