Thông báo về việc bổ sung điều kiện nộp hồ sơ tuyển sinh liên thông năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

10-06-2020

10-06-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bổ sung điều kiện nộp hồ sơ tuyển sinh liên thông năm 2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.