Thông báo về lịch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ liên thông chính quy toàn trường


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

05-06-2016

23-06-2016


Thực hiện chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 và thông báo số 2976/TB-DHYD ngày 01/12/2015 của Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Dược Huế về việc hướng dẫn thực hiện thi học kỳ năm học 2015-2016. Nhà trường thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ liên thông chính quy như sau:

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về lịch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ liên thông chính quy toàn trường, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.