Thông báo về kế hoạch thực tập cuối khóa các lớp Cử nhân hệ VLVH


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

24-04-2016

24-04-2016


Thực hiện chương trình đào tạo các ngành Cử nhân hệ VLVH, nhà trường thông báo kế hoạch thực tập cuối khóa của các lớp năm 4 như sau:

Ngành ĐD Đa khoa, ĐD Phụ sản, KT Xét nghiệm đính kèm file: Download

Ngành ĐD Gây mê, KT Hình ảnh, Cử nhân YTCC đính kèm file: Download

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về kế hoạch thực tập cuối khóa các lớp Cử nhân hệ VLVH, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.