Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo bổ sung năm 2021 đối với người có văn bằng Cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

29-03-2021

29-03-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo bổ sung năm 2021 đối với người có văn bằng Cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.