Thông báo triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng HUEUNI - Tuyển sinh của Đại học Huế


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

19-04-2019

23-04-2019


Để hỗ trợ thí sinh kịp thời trong quá trình lựa chọn ngành nghề, làm thủ tục dự thi, Đại học Huế đã xây dựng và đưa vào vận hành ứng dụng "HUEUNI-Tuyển sinh" trên điện thoại di động thông minh sử dụng hệ điều hành Android và iOS có kết nối 3G/wifi. 

Xem hướng dẫn sử dụng ở link đính kèm:

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng tuyển sinh HUEUNI - Tuyển sinh của Đại học Huế

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng HUEUNI - Tuyển sinh của Đại học Huế, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.