Thông báo tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 7


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

06-05-2020

06-05-2020


1. Thời gian: Dự kiến ngày 03/7/2020.

2. Địa điểm: Trường Đại học Y Dược Huế

3. Yêu cầu đối với toàn văn tham dự Hội nghị khoa học sinh viên:

Theo quy định của Tạp chí Y Dược học Trường Đại học Y Dược Huế. Nội dung quy định viết bài toàn văn truy cập tại trang web Tạp chí Y Dược học http://jmp.huemed-univ.edu.vn

4. Quy định đối với báo cáo trình bày tại Hội nghị:

Báo cáo được trình bày trên phần mềm Microsoft Office Powerpoint (dạng file*.ppt), sử dụng font chữ phù hợp với bảng mã Unicode, cỡ chữ từ 24 trở lên và thời gian báo cáo tại Hội nghị không quá 10 phút.

5. Thời hạn và địa chỉ nhận bài: 

Nộp toàn văn bằng file word tại địa chỉ email: nmtu@huemed-univ.edu.vn trước 17h ngày 03/6/2020 và file Powerpoint vào lúc 16h ngày 28/6/2020.

Thông báo 895/TB-ĐHYD về việc tổ chức Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 7

 

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 7, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.