Thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đại học hệ chính quy (16/9/2020) năm học 2019-2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

12-09-2020

12-09-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đại học hệ chính quy (16/9/2020) năm học 2019-2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.