Thông báo Hội nghị Khoa học sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế lần thứ III


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

04-05-2016

04-05-2016


I.   Tên hội nghị: Hội nghị Khoa học sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế lần thứ III
II.  Thời gian: Ngày 04 tháng 05 năm 2016

III. Địa điểm:

   1. Khai mạc tại hội trường A - Trường Đại học Y Dược Huế.

   2. Báo cáo tại 05 hội trường:

     - Hội trường A (HĐ Nội - Nhi - YTCC: 11 đề tài)

     - Hội trường 1.01 (HĐ Ngoại - RHM - YTCC: 10 đề tài)

     - Hội trường bảo vệ luận văn (tầng 2 - Khoa YTCC) (HĐ Sản - YTCC: 10 đề tài)

     - Phòng truyền thông (tầng 3 - Khoa YTCC) (HĐ Dược: 11 đề tài)

     - Hội trường quốc tế Khoa YTCC (tầng 3 - Khoa YTCC) (HĐ YTCC - YHCT: 10 đề tài)

     Tổng cộng: 52 đề tài

IV. Chương trình:

     - 13h30: Đón tiếp đại biểu

     - 13h45: Khai mạc

                  + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

                  + Phát biểu của Ban Giám hiệu

                  + Công bố Ban GK, TK và thể lệ chấm thi

     - 14h00 - 17h00: Báo cáo khoa học

     - 17h00 - 17h15: Hội ý Ban Giám khảo tại mỗi Hội trường

     - 17h15 - 17h45: Công bố kết quả, bế mạc và trao giải

V.  Thể lệ chấm thi:

     - Nội dung báo cáo: 20đ

     - Tính sáng tạo: 10đ

     - Hình thức báo cáo: 10đ

     - Trả lời câu hỏi: 10đ

     Tổng cộng: 50đ

VI. Ghi chú:

    - Sinh viên phải đến sớm để chuẩn bị trước và báo cáo thử.

    - Sinh viên phải tự chuẩn bị máy tính.

    - Trang phục báo cáo: 

       + Nam: Quần sẫm màu, áo sơ mi trắng, cà vạt.

       + Nữ: Áo dài truyền thống.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo Hội nghị Khoa học sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế lần thứ III, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.