Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

04-04-2019

04-04-2019


Nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan đến Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019 như sau:

1. Hỗ trợ về Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia:

- Hỗ trợ qua Email: hotrothi2019@moet.gov.vn; từ ngày 01/4/2019 đến ngày 22/8/2019.

- Hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính): 024-32181358; 024-32181386.

+ Đợt 1: từ ngày 01/4/2019 đến ngày 25/4/2019.

+ Đợt 2: từ ngày 22/6/2019 đến ngày 04/8/2019.

2. Hỗ trợ về xét tuyển đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy:

- Hỗ trợ qua email: hotroxettuyen2019@moet.gov.vn; từ ngày 01/4/2019 đến ngày 22/8/2019.

- Hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính): 024-32181385; 024-32181386.

+ Đợt 1: từ ngày 01/4/2019 đến ngày 25/4/2019.

+ Đợt 2: từ ngày 14/7/2019 đến ngày 22/8/2019.

1316/BGDĐT-GDĐH: Thông báo hệ thống hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh 2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.