Thông báo gia hạn thời gian xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đaị học hệ chính quy năm 2020 đợt 1 bằng phương thức xét điểm THPT


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

14-10-2020

14-10-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo gia hạn thời gian xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đaị học hệ chính quy năm 2020 đợt 1 bằng phương thức xét điểm THPT, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.