Thông báo điều chỉnh thời gian thu hồ sơ và thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

12-09-2020

12-09-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo điều chỉnh thời gian thu hồ sơ và thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.