Thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh liên thông năm 2021


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

28-05-2021

28-05-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh liên thông năm 2021, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.