Thông báo về việc tổ chức cuộc thi viết tiểu luận "Mối quan hệ giữa bệnh nhân và cán bộ y tế"


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

22-08-2019

22-08-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tổ chức cuộc thi viết tiểu luận "Mối quan hệ giữa bệnh nhân và cán bộ y tế", xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.