Thông báo về việc tiếp nhận sinh viên hệ chính quy trúng tuyển năm 2023 làm thủ tục nhập học


SỐ HIỆU

3567/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

19-08-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tiếp nhận sinh viên hệ chính quy trúng tuyển năm 2023 làm thủ tục nhập học, xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.