Thông báo nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

23-01-2019

23-01-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019, xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.