Thông báo về việc tổ chức ôn tập tuyển sinh CKI, CKII (đợt 2) năm 2023


SỐ HIỆU

18/TB-CĐYD

THỜI GIAN

21-08-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tổ chức ôn tập tuyển sinh CKI, CKII (đợt 2) năm 2023, xin vui lòng liên hệ Công đoàn Trường tại đây để có thêm thông tin.